angličtina    Voľba jazyka    slovenčina

Použitie GPS prijímača Oncore GT/UT


Táto stránka je určená pre ľudí, ktorí chcú používať GPS prijímače Oncore GT/UT fy. Motorola pomocou počítača. Dokumentáciu k týmto prijímačom môžete nájsť na WWW stránkach fy. Motorola.

Ak si kúpite OEM verziu prijímača, nedostanete žiadnu dokumentáciu, žiadnu kabeláž potrebnú pre pripojenie k počítaču ani software potrebný pre použitie prijímača s Vaším počítačom. Samozrejme, okrem samotného prijímača si musíte kúpiť/mať anténu k nemu.

Na pripojenie dosky prijímača Oncore cez sériový port Vášho počítača môžete použiť nasledovnú schému (autor: ing. Vladimír Kollár).

Napísal som jednoduchý C-program, ktorý implementuje väčšinu základných funkcií prijímača spomínaných v dokumentácii. Umožní Vám urobiť "self-test" prijímača, nastaviť niektoré jeho základné parametre, zobraziť zoznam viditeľných družíc, zobraziť polohu prijímača a UTC dátum/čas, nastaviť dátum/čas Vášho počítača podľa prijímača.

Zdrojový text programu je z-tar-ovaný a gzip-ovaný. V tomto balíku nájdete "makefile" pre DOS+BCC a pre linux. Môžete si taktiež priamo stiahnuť DOS-exekutívu oncore.exe. Váš terminál musí byť ANSI-kompatibilný (ovládač ANSI.SYS pod DOS-om). Pod linux-om môžete program používať iba ako root alebo musíte nastaviť na exekutívu "setuid".

Odkazy: GPS referenčný elipsoid WGS 84

Prosím, pamätajte, že všetky informácie a software uvedené na tejto stránke môžete používať iba na vlastné riziko.Platné HTML 4.01! Platné CSS! Dátum poslednej zmeny: 13. júna 2001